Failte – Welcome

Failte chun an larach-lin againn. Air Diardaoin 21 den Mhart bidh sinn a’ gabhail pairt ann am BBC News School Report. ‘S e proiseact a th’ann, far am bidh sinn a’ rannsachadh, a’ sgriobhadh agus a’ craoladh na naidheachdan againn fhein.

Tha sinn a’ coimhead air adhart gu mor ris an latha. Feuch gun tadhal sibh air an larach-lin againn airson blasad fhaighinn air na tha sinn a’ deanamh.

————————————————–

Welcome to our website. On Thursday 21 March, we will be taking part in BBC News School Report. It is a project where we will be researching, writing and broadcasting our own news items.

We are really looking forward to the day. Come back and visit our site, to see what we get up to.

Advertisements

One thought on “Failte – Welcome

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s